Nắng đẹp tuyệt vời, một ngày đẹp để nói chuyện với cây to, cây nhỏ, hoa lá

Nắng đẹp tuyệt vời, một ngày đẹp để nói chuyện với cây to, cây nhỏ, hoa lá. Một ngày đẹp để nói chuyện với những con chim, con sóc... ngay giữa lòng Hà Nội!
Go out with sunsight. Talking to trees and wild animals in Hanoi. Such as a beatifulday
29/01/2018
Facebook: https://www.facebook.com/do.tue
Nắng đẹp tuyệt vời, một ngày đẹp để nói chuyện với cây to, cây nhỏ, hoa lá

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất