Đi chứng một tờ giấy nội dung đơn giản thôi mà ủy ban quận này chỉ sang uỷ ban quận kia

Đi chứng một tờ giấy nội dung đơn giản thôi mà ủy ban quận này chỉ sang uỷ ban quận kia. Rồi quận kia chỉ sang qua quận này. Lòng vòng ba bốn bận vẫn chưa xong. Cơ quan hành chính của nước mình quả đúng hành là chính thật. Nhân dân nuôi cơm rồi báo cô.
11/09/2019
Đi chứng một tờ giấy nội dung đơn giản thôi mà ủy ban quận này chỉ sang uỷ ban quận kia

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất