Câu chuyện dưới đây thực chất rất đơn giản, ad sẽ cung cấp một vài từ vựng ở phía dưới, mọi người cù

Câu chuyện dưới đây thực chất rất đơn giản, ad sẽ cung cấp một vài từ vựng ở phía dưới, mọi người cùng dịch nha, ai dịch đúng nhất ad sẽ tặng một món quà vô cùng bất ngờ :)
I FELL MADLY IN LOVE WITH Anton from the moment I met him. It was certainly LOVE AT THE FIRST SIGHT . I knew at once that he was the love of my life but at first I was not sure if my love was returned or not. Within a few days, however, he had told me that he was DESPERATELY IN LOVE with me too.
A couple of weeks later, we realized that we wanted to MAKE A COMMITMENT to each other and, when Anton asked me to marry him, I immediately ACCEPTED HIS PROPOSAL . I'm sure we will always LOVE EACH OTHER UNCONDITIONALLY . Neither of us would ever consider HAVING AN AFFAIR WITH SOMEONE else.
- fall madly in love with : yêu điên cuồng, say đắm, không thay đổi
- love at first sight : ái tình sét đánh (tức là mối tình mới gặp đã yêu)
- the love of one's life : người tình của đời một ai đó
- love is / were returned : tình cảm được đáp lại (tức là người mình yêu thích cũng yêu thích mình)
- desperately in love : rất yêu ...
- make a commitment : hứa hẹn
- accept one's proposal : chấp nhận lời đề nghị của ai (ở đây là chấp nhận lời cầu hôn)
- love each other unconditionally : yêu nhau vô điều kiện
- have an affair (with someone) : ngoại tình
23/04/2018
Facebook: https://www.facebook.com/duhocnhatbanhavitech
Câu chuyện dưới đây thực chất rất đơn giản, ad sẽ cung cấp một vài từ vựng ở phía dưới, mọi người cù

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *